top of page

FÖRFATTARE

ANNA-KLARA MEHLICH
AnnaKlaraMehlich.jpg

Anna-Klara Mehlich

FÖRFATTARE TILL:
Gunga åt Öster - mot tidens härskare
Gunga åt Väster - Mot Vädrets furste
Gunga åt Söder och Norr - Inlighetens kamp


FÖRFATTARBESÖK: Anna-Klara gör gärna och ofta författarbesök. Besöken läggs upp enligt önskemål. Läs om besöken i texten till höger.  


KONTAKT: Kontakta Anna-Klara på
e-postadress hej@annaklaramehlich.se eller på telefon 073-534 55 58 eller besök webbplatsen www.annaklaramehlich.se

Anna-Klara Mehlich

Anna-Klara har skrivit Barfotaböckers "Gunga åt Öster – Mot tidens härskare", "Gunga åt Väster – mot Vädrets furste" och "Gunga åt Söder och Norr - Inlighetens kamp. 

 

Böckerna är äventyrsromaner med övernaturliga inslag för barn och unga. I sina böcker tar Anna-Klara upp aktuella ämnen. I Gunga åt Öster är stress och tidspress ett underliggande tema. I Gunga åt Väster tas miljö och klimatförändringar upp. Den tredje boken, Gunga åt Söder och Norr, sätter fokus på frågor som tolerans och mångfald. 

Anna-Klara har länge arbetat med frågor som rör mänskliga rättigheter. Det är frågor som hon brinner för. I böckerna syns detta på många sätt, med mångfald i karaktärer och ämnen. Teckenspråket har en speciell roll i samtliga böcker. 

 

Anna-Klara Mehlich bor med sin familj i Stockholm. Förutom att skriva böcker arbetar Anna-Klara som skribent, strategisk kommunikatör och projektledare. Just nu arbetar hon som kommunikatör på Hyresgästföreningen och driver Barfotaböcker AB. Hon är även styrelseledamot i Författarcentrum Öst. Under 2015 ansvarade hon för att bygga upp barnverksamheten till Liljevalchs stora utställning Utopian Bodies. Hon har tidigare bland annat arbetat som kommunikatör på myndigheterna Myndigheten för delaktighet och Handisam och Handikappombudsmannen. Hon har även arbetat som pressansvarig på Danmark turistråd, lärare och medialärare, manusförfattare på Bonnier Kunskap och reporter på TV 4 Skaraborg. 

FÖRFATTARBESÖK
Anna-Klara besöker gärna er skolklass. Besöken lägger hon upp efter önskemål. Har ni läst någon av hennes böcker tidigare är det bra. Det leder ofta till roliga och fördjupande diskussioner. Men det är inget måste. 

 

Under besöken är eleverna delaktiga i samtalet. Ofta pratar Anna-Klara om hur en bok blir till, från idé till färdig bok. Vad man ska tänka på när man skriver en bok, alltifrån att beskriva en karaktär, berättelsens uppbyggnad till att beskriva miljöer.

 

Ibland läser hon ur någon av sina böcker och diskuterar något av dess teman och hur de gestaltas, såsom stress, klimatförändring, mångfald och tolerans. Självklart finns alltid tid för elevernas frågor. 

 

På Författarcentrums webbplats kan du läsa mer om hennes författarbesök:

Anna-Klaras sida på Författarcentrums webbplats

 

På Författarcentrums webbplats finns också information om arvoden. Anna-Klara följer deras lista.

Anna-Klaras författarbesök
ANNA-CARIN MAGNUSSON
20180501_202317.jpg

Anna-Carin Magnusson

FÖRFATTARE OCH ILLUSTRATÖR TILL: 
Bara den som vill

FÖRFATTARBESÖK: 
Anna-Carin är föreläsare och kommer gärna och pratar kring frågor som rör barns integritet och samtycke. 

 

KONTAKT: Kontakta Anna-Carin på
e-postadress magnusson.annacarin@gmail.com
och telefon 073 - 44 38 528 eller besök webbplatsen www.pasattochvis.se

Anna-Carin Magnusson är författare och illustratör till boken Bara den som vill. En berättelse om integritet och samtycke som bygger på vardagliga situationer och barns rätt.

Anna-Carin har lång erfarenhet av att arbeta med barn som upplevt våld och övergrepp.  Under många år arbetade hon som specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.  Där var hon bland annat med och startade Sveriges första Barnskyddsteam och har varit en del av den barnmedicinska kompetensen på flera Barnahus. Hon har föreläst och utbildat i stor utsträckning. Att arbeta för att öka vuxnas trygghet i att möta barn kring dessa frågor har blivit en viktig del i hennes arbete.

 

Idag är hon verksam som handledare i psykosocialt arbete samt som föreläsare. 
 
Anna-Carin Magnusson är medförfattare till Kommunikation med barn och unga i vården, Liber förlag samt Boken om Barnahus, Gothia förlag.  Hon var med och tog fram materialet
Dags att prata om sexuella övergrepp -en handledning för skolans personal på Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2017. Bara den som vill är hennes första barnbok.

FÖRFATTARBESÖK

Anna-Carin Magnusson gör gärna författarbesök hos personalgrupper som vill utveckla arbetet kring dessa frågor inom förskola och skola.  Under besöket delar Anna-Carin med sig av sina erfarenheter av att möta barn och vuxna i samtal om integritet, samtycke och kroppens privata delar. Besöken planeras tillsammans med uppdragsgivaren och utgår från hur verksamheten arbetar kring temat och personalens frågor.

Författarbesöket kan även handla om hur boken kom till, skriv- och illustrationsprocessen. Om valet mellan att skriva en saga och berättelse.

Anna-Carin Magnusson

Anna-Carins författarbesök
bottom of page